Hana Ančincová

Co se schválilo ze sociální oblasti, neziskového sektoru a životního prostředí?

  • nejdůležitější materiál za sociální oblast je rozpočtové opatření, kterým navyšujeme prostředky z rozpočtu Zlínského kraje a to na částku 124 milionů, meziročně se jedná o významné navýšení a vzhledem k tomu, že i ze strany státu došlo k navýšení částky na financování sociálních služeb, letošní rok vypadá pozitivně!
  • částka ze strany kraje zahrnuje i program na terenní služby, díky rozpočtu kraje a spolufinancování obcí se nám podařilo navýšit úvazky v terénních službách o 61!
  • schválení dotací v programu Podpora zmírnění následků sucha v lesích, v letošním roce poskytujeme 8 žadatelů v celkové výši 3,4 milionu korun,
  • schválení aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací v obci Pravčice,
  • ve strategických dokumentech kraje bylo schváleno 8 lůžek nového Chráněného bydlení v Bystřici pod Hostýnem, které se budou otevírat v květnu,
  • schválili jsme dotaci pro Klub českých turistu na značení ve Zlínském kraji,
  • individuální podpora zamíří taky pro Agrární komoru na akci Chovatelský den na Valašsku,
  • nově kromě podpory Senior pasů se kraj zapojí i do projektu Rodinných pasů, jedná se o slevový systém pro rodiny s dětmi, kdy rodiny čerpají slevy u zapojených poskytovatelů. Pozitivní je, že slevová kartička je uplatnitelná napříč republikou

Zuzana Fišerová

Rozdělení dotací v prvním kole programu na podporu kulturních akcí regionálního významu, který jsme v letošním roce nově rozšířili o podporu klubové scény. Druhé kolo je aktuálně otevřené – můžete posílat žádosti do 28.4. Další peníze byly rozděleny na podporu kulturních akcí nadregionálního významu (například Jízdy králů nebo hudební akademie), významným kulturním akcím (například Mezinárodnímu festivalu filmů pro děti a mládež a Letní filmové škole v UH a také divadlům ve Zlíně i Uherském Hradišti) a také jsme podpořili komunitní roli knihoven a zapojení do projektu Bookstart.

Podporu kultury navyšujeme ve všech směrech, z čehož mám velkou radost!

Jirka Jaroš

Na zastupitelstvu byla schválen integrovaný plán pro strategickou změnu v rozvoji ICT oborů ve Zlínském kraji. Mezi hlavní priority tohoto plánu je sem přitáhnout moderní technologie jako je 5G, blockchain, kreativní průmysl, digitalizaci, spolupráce s UTB atd.

Byla schválena podpora Jednorázových akci v regionu a Podpora sportu a mládeže, kde počítáme s dvojnásobnou částkou oproti loňsku a poprvé v historii jsme zavedli dvě nová opatření, a to Opatření - Vrcholové sportovní odvětví a Opatření - Krajské sportovní mládežnické akademie.

Jakub Zach

Zastupitelstvo ZLK schválilo všechny body v oblasti dopravy. Kromě tradičních smluv o mezikrajské dopravě a schválení čerpání financí pro investiční projekty, byl na programu i bod poskytnutí individuální neinvestiční dotaci městu Uherský Brod na dopravu dvou žáků z části Maršov do základních škol v Uherském Brodě k plnění povinné školní docházky 2022/2023. Dotace bude vyplacena rodičům žáků, kteří žáky vozí individuálně a podmínkou pro čerpání bude doložení darovacích smluv, potvrzením ředitelů škol ZŠ a potvrzení o povinné školní docházce.

Čtvrtým bodem bylo navýšení provozní dotace a poskytnutí investiční dotace Kovedu. Koved pracuje na několika projektech, které mají za cíl prohloubit a zefektivnit IDZK vč. integrace MHD okresních měst. Současně vylepšuje svoje služby v oblasti marketingu a komunikace s občany vč. instalace nových informačních panelů na přestupních terminálech IDZK. Kvůli tomu přijímá nové zaměstnance, vyrovnává platy, kvůli konkurenceschopnosti a nakupuje nové informační panely.

Děkujeme všem za podporu!