Report ze zářijového zastupitelstva Zlínského kraje: Co prosadili Piráti?

20. 09. 2021
Report ze zářijového zastupitelstva Zlínského kraje: Co prosadili Piráti?

Přinášíme jednoduchý přehled toho, co se nám podařilo prosadit na zářijovém krajském zastupitelstvu!

Podpořili jsme 11 vodohospodářských projektů obcí, finance půjdou na vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod

V oblasti životního prostředí dojde k největším změnám především v podobě navýšení finančních příspěvků do vodohospodářské infrastruktury. Podpora ve výši 31,301 milionu korun bude rozdělena mezi 11 obcí a 1 svazek obcí.

“Podpořili jsme například projekty odkanalizování obcí Ořechov a Vážany, doplnění kanalizace v Traplicích, odkanalizování obce Hvozdná, prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka nebo využití nového zdroje vody v Komárnu. Původně jsme pro tento náš dotační program měli vyčleněno 10 milionů korun, vzhledem k vysoké kvalitě předložených projektů jsme však na základě doporučení hodnotitelské komise rozhodli o navýšení alokace programu o více než 20 milionů,” uvedla Hana Ančincová, statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje, zodpovědná za oblast životního prostředí.

Klienti Domova pro seniory Loučka se dočkají rekonstrukce vnitřních prostor

Žádost o dotaci byla podána do výzvy programu MPSV - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. Celkové náklady projektu jsou 3,7 mil Kč, z toho celkem 75 %, tj. 2,7 mil Kč uhradí kraj.

Regionální kultura musí být neustále podporovaná

Krajské zastupitelstvo plní sliby o navýšení podpory regionální kultury. Téměř 2 miliony korun budou rozděleny mezi 45 žadatelů.

“V oblasti kultury jsme schválili dotace pro kulturní aktivity regionálního významu v druhém pololetí letošního roku. Celkem doporučila hodnotící komise radě k podpoře 45 žádostí s tím, že 9 žádostí (kde je žadatelem obec) bylo nutné schválit zastupitelstvem. Celkem je ve 2. kole rozděleno 1.983.300 Kč,” okomentovala radní pro školství a kulturu Zuzana Fišerová.

” Mám radost, že se daří plnit náš program, kdy jsme slíbili zvýšit podporu živé regionální kultury v našem kraji,” dodává radní.

Sport pro děti a mládež i nabídka volnočasových aktivit není kraji ukradená

Zastupitelé rovněž hlasovali o poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje v rámci Programu Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu v členění. Finanční podporu získá až 87 žádostí.

“Došlo nám 116 žádostí, k posouzení bylo posláno 115, podporu získalo 87 akcí a částka, kterou jsme tyto akce podpořili je 2 miliony,” informoval radní pro oblast mládeže a sportu Jiří Jaroš.

Sportovní a provozní činnost klubu PSG Berani Zlín taky nezůstane bez podpory. K Beranům poputují individuální dotace ve výši 3 milionů korun.

“Prostřednictvím tohoto krajského dotačního programu chceme pomoci zvýšit sportovní úroveň dětí a mládeže i nabídku volnočasových aktivit ve Zlínském kraji. Podporovány tak jsou například běžecké a cyklistické závody, fotbalové, hokejové, tenisové turnaje, taneční soutěže, motoristický sport, ale i vědomostní soutěže a olympiády mládeže. O dotaci na pořádání akce si mohou zažádat právnické osoby vyjma obcí a svazků obcí a také organizací zřizovaných Zlínským krajem,” dodává Jaroš.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články