Dubnový report ze zastupitelstva Valašského Meziříčí: Jak jsme hlasovali?

Dubnový report ze zastupitelstva Valašského Meziříčí: Jak jsme hlasovali?

Milí příznivci, pojďme si shrnout, jak proběhlo zasedání zastupitelstva Valašského Meziříčí, které proběhlo 15. dubna 2021. Přečtěte si, jak jsme hlasovali, které projekty a záměry jsme na online zasedání podpořili, a co naopak schváleno nebylo.

Celé zasedání si můžete poslechnout ze zvukového záznamu ZDE.

Projekty a záměry, které byly schváleny:

1. Hlasování o dohodě vypořádání Smlouvy o nájmu podniku uzavřené s Nemocnicí AGEL Valašské Meziříčí a.s.

Z důvodu nedostatečné informovanosti několikaletého řešení a příprav ze strany města i zástupce opozice, který byl zvolen městem, jsme se rozhodli zdržet hlasování. 31.12. 2023 končí 20 letá smlouva s provozovatelem AGEL. Z dohody o vypořádání je Město, mimo jiné, povinno uhradit zůstatkovou hodnotu části technického zhodnocení provedeného nemocnicí v předpokládané hodnotě 7,9 mil. Kč. Následně bude Město pracovat na přípravě řádného výběrového řízení na nového provozovatele, s čímž souhlasíme a rádi bychom se na zpracování výběrového řízení na nového provozovatele podíleli.

2. Spoření financí na rekonstrukci městského úřadu

Podpořili jsme dodatek č. 2 ke Statutu Fondu obnovy majetku, který byl založen v roce 2014 z důvodu spoření financí na rekonstrukci městského úřadu. Zastupitelstvo se usneslo postavit budovu novou, a to na základě několika studií, ze kterých vyplynulo, že město vyjde nová budova přibližně stejně. Ve fondu je aktuálně naspořeno 50.843.489,45 Kč, nový úřad bude stát něco kolem 300 mil. Přidáním dodatku bude moci město financovat i nové strategické budovy.

3. plán obnovy majetku a strategických investic města Valašské Meziříčí

Z našeho pohledu obecný šuplík projektů, které za 7 let a sečtení přibližného průměru rozpočtu nebude město schopno ufinancovat z vlastních zdrojů. Spoléhat se musí převážně na případné dotace. Plán jsme však podpořili, jako schválený zásobník projektů i pro další volební období to není špatný dokument.

4. Individuální investiční dotace společnosti ST SERVIS s. r. o. na rekonstrukci bazénu letního koupaliště vč. tepelné přípojky a rekonstrukce vstupní části areálu letního koupaliště

Podpořili jsme žádost o poskytnutí individuální investiční dotace společnosti ST SERVIS s. r. o. ve výši 64.601.358,93 Kč na akci “Rekonstrukce bazénu letního koupaliště vč. tepelné přípojky a rekonstrukce vstupní části areálu letního koupaliště” a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2021 mezi městem Valašské Meziříčí a společností ST SERVIS s. r. o. Město si určitě zaslouží mít reprezentativní, prostorově, jak plochou k ležení, tak plochou ke koupání prostor, který už dlouhodobě slibuje. Podle předvolebního dotazníku, který si Piráti ValMez nechali veřejností vyplnit celkem 216 respondenty vyplývá, že veřejnost 148 hlasy z 216 prioritizuje opravu starého bazénu a rozšíření, než požadavek na sportovní halu. Hlasovali jsme PRO tento projekt, ale sportovní halou se do budoucna hodláme zabývat dále, tak jako v předchozích letech.

4. Dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí Hasičskému záchrannému sboru

Podpořili jsme žádost o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje ve výši 150.000 Kč na dovybavení požární stanice Valašské Meziříčí termokamerou a schválení veřejnoprávní smlouvy.

5. Návratná finanční výpomoc Dobrovolnému svazku obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Podpořili jsme žádost Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2021 ve výši 3.899.000 Kč.

6. Regenerace školního hřiště ZŠ Žerotínova Valašské Meziříčí

Souhlasíme s projektem „ZŠ Žerotínova Valašské Meziříčí – Regenerace školního hřiště“ – podání žádosti o dotační podporu.

  • Celkové náklady: 21 560 696,41 Kč
  • Dotace (cca 70 %) z uznatelných nákladů: 15 092 000,00 Kč
  • Spolufinancování (cca 30 %): 6 468 696,41 Kč Projekt počítá se vsakovacími tunely a navazuje na druhý projekt zadržování děšťové vody do retenčních nádrží, což chválíme.

7. Souhlasíme s rozdělením grantů pro kulturu i sport

Projekty a záměry, které nebyly schváleny:

1. Kontrola postupů a komunikace ke kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Valašské Meziříčí pro rok 2021

Náš zastupitel Denis Rychtar navrhl kontrolu postupů a komunikace ke kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Valašské Meziříčí pro rok 2021. Kontrola nemohla být schválenáaz důvodu právního výkladu, že kontrolní výbor nemůže provést kontrolu státního orgánu vodohospodáře Valašské Meziříčí.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články