Rok v zastupitelstvu Rožnova očima Pirátské opozice

Rok v zastupitelstvu Rožnova očima Pirátské opozice

Rok v Zastupitelstvu Rožnov pod Radhoštěm mi rychle uplynul, a tak je čas si ho trochu připomenout. Od prvního dne ve funkci se ke mně spustil proud nových informací a problémů, který dodnes neutichá. To si u mě vynutilo velkou potřebu se vzdělávat, ptát se, ověřovat informace a jezdit na školení. Mnoho informací z města často nebylo jednoduše ihned dostupných, proto jsem navrhl na zastupitelstvu automatické sdílení materiálů z jednání Rady města na sdílený disk, což nakonec přijala Rada města sama na svém zasedání. Hodně času taky trávím komunikací s občany buď pomocí mailů nebo i setkáváním se na ulicích.

Jako opoziční zastupitel se nejvíce dostanu k práci ve Sportovní komisi, Strategickém výboru a v pracovní skupině pro výstavbu Kulturního centra. Z konkrétních úkolů, co mě čekají, bude ve Sportovní komisi připomínkování nové Koncepce rozvoje sportu města, ve Strategickém výboru budeme zase tvořit nový Strategický plán města, kde chci navrhovat nejen věci z našeho volebního programu, ale taky chci na naše veřejné schůze zvát občany a příznivce k debatě návrhů k lepšímu rozvoji města.

Hodně mě trápí zanedbanost a zastaralost veřejného prostoru na našich sídlištích. Akutně chybí parkovací místa, chodníky jsou často už za hranicí životnosti, mobiliář se s jeho rozpadáním postupně odstraňuje a často není nahrazen novým. Pokud se nenajde nějaký vhodný dotační titul, tak v nejbližší době ani nebudou finance na podstatné zlepšení stavu sídlišť. Výsledky voleb ukázaly, že občané dali mandát stranám, které podporovaly stavbu Kulturního centra, a tak podstatná část našeho rozpočtu půjde na tuto stavbu. Zde mě bude zajímat, aby práce proběhly v přiměřené ceně a dobré kvalitě. U toho našeho, v příštích letech napjatého rozpočtu, bych chtěl prosadit, ať už se začnou plánovat a s občany debatovat projekty obnovy sídlišť, protože v okamžiku, kdy by se našel vhodný dotační titul, tak je důležité už mít tyto projekty přichystané.


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články