Rok v zastupitelstvu ve Valašském Meziříčí

Rok v zastupitelstvu ve Valašském Meziříčí

Ve Valašském Meziříčí jsme skončili s jedním mandátem v opozici, však naše práce nesměřuje pouze tam. Hned v prvních měsících se mi podařilo navzdory vládnoucí koalici prosadit, aby všechny zvolené strany mohly obsadit své zástupce do všech komisí, výborů a osadních výborů. Bylo nepochopitelné, že by některým zvoleným stranám měl být zamítnut přístup k různým informacím.

Následně už přicházely nelíbivá rozhodnutí radních, se kterými se však s jedním mandátem bojuje ztíží. Pro příklad se jedná o námi nepodpořený deficitní rozpočet pro rok 2019 bez zahrnutí revitalizace sídlišť. Na jejichž rekultivace se musel nakonec vzít 70 milionový úvěr, který jsme museli podpořit, neboť jejich revitalizace se táhne už více než 10 let.

Dalšími problémy, se kterými se potýkáme je také nová sportovní hala bez architektonicko-urbanistické soutěže, která se ze 70 mil. vyhoupla až na 240 mil. Nad čím se člověk musí pozastavit je fakt, že hala nebude ve vlastnictví města, ale kraje, a přesto má město hradit 50 % nákladů! Kromě toho, že hala bude stát na krajském pozemku, tedy mimo sportovní areál, tak nebude ani multifunkční a bude bez rekonvalescenčního zázemí pro sportovce.

Mrzí mě, že vedení města nezajímá problematika znečišťování Bečvy jednorázovými plasty. Mé žádosti na zřízení jistých opatření, kterých je celá řada, nebyly bohužel vyslyšeny. Z důvodu znečišťování města a životního prostředí jsme také navrhovali jít příkladem a v památkové zóně místo ohňostroje uspořádat videomapping, laserovou či ohnivou show.

V rámci projednávání rozpočtu na další roky chceme vyrovnaný rozpočet s úsporami i do budoucna. Nemůžeme jít nadále deficitním směrem, je potřeba myslet na finanční budoucnost našeho města. Klimatické změny nám nepřinesou nic dobrého, pokud nezačneme dávat více pozornosti, času i peněz do zalesňování a udržení vody v krajině. Už teď bojujeme se suchem a kůrovcem v dozorčí radě lesů a zeleně a snadné ani levné to není.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články