Rozhovor s kandidátkou do Evropského parlamentu Lindou Matuškovou

Rozhovor s kandidátkou do Evropského parlamentu Lindou Matuškovou

Piráti ze Zlínského kraje budou mít na kandidátce do Evropského parlamentu dvě želízka v ohni. Jsou jimi vystudovaná pedagožka a nyní profesionální fotografka Linda Matušková z Kroměříže a polární ekolog a vysokoškolský lektor Jiří Lehejček z Lukova. Přinášíme vám rozhovor s první jmenovanou…

Čím se v každodenním životě zabýváš? Jak bys chtěla představit sama sebe voličům, kteří přemýšlí, komu dát svůj hlas?

V posledních deseti letech svého života jsem působila jako vysokoškolský učitel – odborný asistent na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2013 jsem asistovala svému muži při focení svateb a postupně jsem si budovala vlastní renomé jako newborn fotografka. Focení miminek a výroba rekvizit na focení mě dnes živí. Je to skvělá možnost, jak si organizovat čas podle potřeb našich dvou malých dcer. Vedle podnikání, v rámci zachování profesní dráhy, spolupracuji s vyšší odbornou školou pedagogického zaměření a aktuálně zpracovávám jeden velký pedagogický projekt, který mi v hlavě ležel už nějaký ten rok. Stále nebyl čas ho realizovat, až mi mateřská dala „křídla“ naplno se vlastnímu projektu věnovat, ostatně jak to u žen na mateřské bývá.

V jakých oblastech jsi aktivní a v čem bys ráda i nadále pokračovala? Máte jako Piráti nějaké pozitivní výsledky v regionu, třeba i na bázi vazeb v EU?

Moje stěžejní odborná orientace je pedagogika, od předškolní úrovně až po tu vysokoškolskou. Odborně jsem se ale věnovala nejvíce oblasti sociálně-právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče a celkově řešení rizikových životních situací rodin s dětmi. Díky vlastní mateřské dovolené a již zmiňovanému startu podnikání jsem poznala úskalí návratu matek do zaměstnání, případně začátku vlastního podnikání, a to je vlastně hlavní téma, se kterým kandiduji do Evropského parlamentu. Jsem velmi potěšena tím, že toto téma už se na půdě Evropské unie řeší jakožto problematika work life balance. Nejde tady ale jen o sociální nebo rodinnou politiku. Tato problematika má přesah i do sociálních služeb a vzdělávání, kdy je například potřeba posílit institucionální pomoc maminkám v péči o děti apod. Jako většina témat, ani toto nemá jednoduché řešení. Myslím, že pozitivních výsledků na vlastně „politické začátečníky“ máme už poměrně hodně. Bojujeme za zkvalitnění životního prostředí, snažíme se o transparentnost úřadů (zde ale často narážíme na legislativní překážky). Já osobně jako svůj vlastní velký úspěch vnímám spuštění pilotní fáze projektu mezigenerační spolupráce dětí a seniorů, která by měla u nás v Kroměříži probíhat od září. Jsem tím velmi nadšena, protože je to podle mě prospěšná věc, oboustranně přínosná a v dnešní době velmi potřebná. Ale to by bylo téma na samostatný rozhovor :)

Kde vidíš svou roli europoslankyně, když se ti podaří ve volbách uspět? Na čem chceš především pracovat? Máš představu, s jakými platformami je možné uvnitř parlamentu navázat spolupráci?

Na to už jsem vlastně odpověděla v rámci předchozí otázky. Mým hlavním euro-tématem bude problematika work-life balance. Kandidatura je pro mě velmi cenná zkušenost, kterou dokážu využít i na jiných úrovních. Jednu z vhodných platforem resp. frakcí vnímám například ALDE, to spíše ale bude záležet na samotném povolebním vyjednávání.

Co pro tebe osobně Evropská Unie znamená a jakých možností, které nám dává si vážíš nejvíc?

Pokud budu vycházet ze svého dosavadního profesního života, velmi si cením možností, které nejen studentům, ale i učitelům dává program Erasmus. Díky tomuto programu jsem dostala možnost cestovat a přednášet na předních evropských univerzitách, navazovat kontakty, poznávat mnohé inspirující osobnosti a projekty. Nic člověka tolik neposune vpřed, jako vlastní zahraniční zkušenost. Získáte nový náhled na téma vlastní profesní orientace, poznáte jinou mentalitu vyučujících i studentů. Právě v zahraničí jsem se „nakazila“ lidským pozitivismem a vírou v sebe sama a své schopnosti. Je to motor, který člověku umožňuje dosahovat nevídaných výsledků a úspěchů. Velmi ráda bych se zasadila o rozšíření aktuálního programu Erasmus + na studenty středoškolské úrovně. Cestovat a získávat sebevědomí je to, co žáci a studenti velmi potřebují, a je to obrovská devíza. Mezi největší přínosy Evropské Unie rozhodně patří svoboda cestování, dohled nad dodržováním lidských práv, jednotnost, bezpečí, podpora rozvoje.

Co plyne z brexitu pro Českou republiku, co by si z něj měli Češi vzít?

Češi by si z brexitu měli vzít hlavně ponaučení, že referendum nemusí být vždy tím pravým ořechovým :)

Co podle tebe funguje v Evropské unii nejhůře a jde to vůbec zlepšit?

Asi jsem se doposud nezamýšlela natolik kriticky nad EU. Co bych označila za slabinu, je komunikace k občanům. Je třeba kroky a rozhodnutí EU dostatečně komunikovat a pozitivně medializovat, což by přispělo odstranění nebo alespoň zmírnění negativních předsudků vůči EU a celkově minimalizaci různých šířících se hoaxů a polopravd.

Jakým způsobem budeš komunikovat s občany otázku migrace a jaký bychom k této problematice měli mít postoj nebo co bychom případně měli změnit/prosadit?

Migrace jako taková je přirozeným projevem lidské společnosti. Respektuji obavy vyvolané odlišností kultur nebo náboženství, ale co je pro mě nepřijatelné, je cílevědomé vyvolávání strachu a obav ze strany politických osobností. Opět se dostáváme k nutnosti správné interpretace problematiky oproštěné od dezinformací cílených na manipulaci veřejnosti. Už Komenský viděl v nevědomosti hlavní podstatu celospolečenských problémů. A tak je tomu i dnes. Nejvíce se bojíme toho, co je pro nás neznámé.

Co bys uvedla jako hlavní argumenty pro voliče, aby se voleb zúčastnili? Má vůbec země jako my šanci nějak zásadně ovlivňovat rozhodování orgánů Evropského parlamentu v počtu 21 českých poslanců?

Stejně jako u parlamentních, krajských nebo komunálních voleb je nutné jít k volbám a svým „jediným hlasem“ se podílet na rozhodnutí o tom, kdo obsadí oněch 21 křesel. Ony totiž ty jednotlivé „kapky“ udělají celé moře. Volíme ty, kdo budou v příštích letech rozhodovat (také) o našich životech.


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články