Portál Zkola.cz nově usnadní pedagogům výběr z nabídky vzdělávacích programů, které pro školy organizují především kulturní instituce Zlínského kraje. Tato novinka přináší možnost pohodlně vyhledávat v kompletním přehledu programů, určených základním, středním, ale i mateřským školám.

V databázi vzdělávacích programů lze vybírat dle cílové skupiny, zaměření, místa a doby konání. Pro snadnější orientaci jsou graficky zvýrazněny akce, které se konají po celý školní rok a akce on-line. Nabídku krajských institucí rozšiřují programy občanských sdružení, obecně prospěšných společností i jednotlivců. Jsou mezi nimi např. muzea, galerie, krajská knihovna a dokonce i zlínská filharmonie či hvězdárna ve Vsetíně.

Tento přehled najdete na portále Zkola v části určené pedagogům.

„Zlínský kraj čerpal inspiraci z projektu The Cultural schoolbag, což je norský celostátní program, jehož cílem je zvýšit povědomí o umění a kultuře ve vzdělávání. Projekt má umožnit všem žákům seznámit se s kulturou a uměním, školám pomoci dosáhnout cílů z hlediska učebních osnov a zároveň rozvíjet společné porozumění a zapojení uměleckých, kulturních a vzdělávacích sektorů,“ vysvětlila radní Zlínského kraje pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová. „Kalendář kromě kulturních akcí zahrnuje také aktivity zaměřené na mediální gramotnost, průřezová témata ve školství, polytechnické vzdělávání či prevenci rizikového chování,“ doplnila radní.

Portál Zkola.cz vznikl roce 2004 jako služba školám, žákům i jejich rodičům a široké veřejnosti ve Zlínském kraji a stále patří v České republice mezi ojedinělé projekty. Součástí je trojice webů tematicky zaměřených na kariérové poradenství (Průvodce kariérou), výběr střední školy (Burza škol) a vzdělávání dospělých (Sofia).

Ve školním roce 2021/2022 navštívilo portály Zkola.cz přes 128 000 uživatelů, kteří zobrazili více než 1204000 stránek. Hlavním cílem je prezentovat témata týkající se školství, vzdělávání, výuky a osobnostního rozvoje obyvatel Zlínského kraje. Poskytovat aktuální a ucelené informace ze všech těchto oblastí. Dát prostor všem, kdo jsou v kraji jakkoliv zapojeni do vzdělávání a výchovy.