Zuzana Fišerová: Sport musí být dětem umožněn co nejdříve

Zuzana Fišerová: Sport musí být dětem umožněn co nejdříve

Problematiku omezování sportování dětí se snažím dlouhodobě řešit. Otevřeným dopisem ministrovi školství Robertu Plagovi žádám o zmírnění všech restriktivních opatření ve prospěch dětí a jejich vzdělávacích i sociálních potřeb. Dopis je však i po dvou týdnech bez odpovědi.

Považuji za naprosto nutné, aby se děti vrátily co nejdříve jak do školních lavic, tak na amatérská sportoviště. Za to, že je zde koronavirus nikdo nemůže a zavedení některých opatření je pochopitelné. Nelíbí se mi však opomíjení a neřešení dopadu absence pohybu a výpadku tělovýchovy. Sport a tělovýchova mládeže jsou vždy mezi prvními omezenými aktivitami. Mám obavy z dalekosáhlých důsledků na celou společnost. Pravidelný pohyb přispívá nejen k tělesné zdatnosti, ale i odolnosti a imunitě. A to, že ho dětem opakovaně odpíráme, jim určitě neprospívá. Vede to k frustraci a sociální izolaci dětí.

Stejně tak usiluji i o to, aby pozornost byla věnována i pracovníkům, kteří se dětem věnují. Například při sestavování očkovací strategie jsem navrhla přeřazení pracovníků dětských domovů do skupiny A1, který bohužel nebyl akceptován a pracovníci dětských domovů zůstali stejně jako učitelé, ve skupině B1.

Nabízím veškerou pomoc při prosazení umožnění návratu dětí ke sportu

Na jednání Komise pro školství a sport Asociace krajů ČR s ministrem Robertem Plagou jsem již 19.1. apelovala na povolení sportování dětí, alespoň u bezkontaktních forem tréninků. Rovněž jsem žádala pana ministra o povolení prezenční individuální výuky hudebního nástroje v Základních uměleckých školách ve formě výuky „jeden žák – jeden učitel“ při zachování hygienických nařízení (respirátor, odstup, dezinfekce). Všechny tyto apely bohužel ze strany ministra nebyly v dané době vyslyšeny, neboť prioritou bylo řešení návratu žáků do škol.

Problematiku absence sportování dětí a s tím související absence návyků, sociálních kontaktů řeším také s odborníky. Bohužel v aktuálním usnesení o přijetí krizového opatření (prodloužení nouzového stavu do 28.3.2021) nenacházím pro sportování dětí žádné uvolnění, proto budu prostřednictvím hejtmana, Asociace krajů ČR a poslanců apelovat na vládu, aby urychleně změnila svůj přístup ke sportování dětí i k výuce za ZUŠkách. Nejsou to „koníčky“ nebo „rekreační aktivita“, ale jeden z klíčových nástrojů pro rozvoj duševního i tělesného zdraví našich dětí.

V únoru jsem se připojila také k výzvě Josefa Hamšíka, šéfa třetiligového fotbalového klubu ČSK Uherský Brod. Pro opětovné povolení sportování dětí a amatérů se musíme spojit. Věřím, že společným tlakem, jak politickým, tak ze strany trenérů, rodičů i všech dalších, dosáhneme zrušení zákazu sportování dětí.

Přeji všem v této nelehké době pevné zdraví!

zuzana fiserova dopis

Zuzana Fišerová, radní pro školství Zlínského kraje

Celý dopis ministru Plagovi si můžete přečíst zde.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články