Zuzana Fišerová: Sport musí být dětem umožněn co nejdříve

Zuzana Fišerová: Sport musí být dětem umožněn co nejdříve

Problematiku omezování sportování dětí se snažím dlouhodobě řešit. Otevřeným dopisem ministrovi školství Robertu Plagovi žádám o zmírnění všech restriktivních opatření ve prospěch dětí a jejich vzdělávacích i sociálních potřeb. Dopis je však i po dvou týdnech bez odpovědi.

Považuji za naprosto nutné, aby se děti vrátily co nejdříve jak do školních lavic, tak na amatérská sportoviště. Za to, že je zde koronavirus nikdo nemůže a zavedení některých opatření je pochopitelné. Nelíbí se mi však opomíjení a neřešení dopadu absence pohybu a výpadku tělovýchovy. Sport a tělovýchova mládeže jsou vždy mezi prvními omezenými aktivitami. Mám obavy z dalekosáhlých důsledků na celou společnost. Pravidelný pohyb přispívá nejen k tělesné zdatnosti, ale i odolnosti a imunitě. A to, že ho dětem opakovaně odpíráme, jim určitě neprospívá. Vede to k frustraci a sociální izolaci dětí.

Stejně tak usiluji i o to, aby pozornost byla věnována i pracovníkům, kteří se dětem věnují. Například při sestavování očkovací strategie jsem navrhla přeřazení pracovníků dětských domovů do skupiny A1, který bohužel nebyl akceptován a pracovníci dětských domovů zůstali stejně jako učitelé, ve skupině B1.

Nabízím veškerou pomoc při prosazení umožnění návratu dětí ke sportu

Na jednání Komise pro školství a sport Asociace krajů ČR s ministrem Robertem Plagou jsem již 19.1. apelovala na povolení sportování dětí, alespoň u bezkontaktních forem tréninků. Rovněž jsem žádala pana ministra o povolení prezenční individuální výuky hudebního nástroje v Základních uměleckých školách ve formě výuky „jeden žák – jeden učitel“ při zachování hygienických nařízení (respirátor, odstup, dezinfekce). Všechny tyto apely bohužel ze strany ministra nebyly v dané době vyslyšeny, neboť prioritou bylo řešení návratu žáků do škol.

Problematiku absence sportování dětí a s tím související absence návyků, sociálních kontaktů řeším také s odborníky. Bohužel v aktuálním usnesení o přijetí krizového opatření (prodloužení nouzového stavu do 28.3.2021) nenacházím pro sportování dětí žádné uvolnění, proto budu prostřednictvím hejtmana, Asociace krajů ČR a poslanců apelovat na vládu, aby urychleně změnila svůj přístup ke sportování dětí i k výuce za ZUŠkách. Nejsou to „koníčky“ nebo „rekreační aktivita“, ale jeden z klíčových nástrojů pro rozvoj duševního i tělesného zdraví našich dětí.

V únoru jsem se připojila také k výzvě Josefa Hamšíka, šéfa třetiligového fotbalového klubu ČSK Uherský Brod. Pro opětovné povolení sportování dětí a amatérů se musíme spojit. Věřím, že společným tlakem, jak politickým, tak ze strany trenérů, rodičů i všech dalších, dosáhneme zrušení zákazu sportování dětí.

Přeji všem v této nelehké době pevné zdraví!

zuzana fiserova dopis

Zuzana Fišerová, radní pro školství Zlínského kraje

Celý dopis ministru Plagovi si můžete přečíst zde.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

  Piráti a Starostové
 

CHCI VĚDĚT VÍCE