František Elfmark: Vraťme životnímu prostředí budoucnost

František Elfmark: Vraťme životnímu prostředí budoucnost

Na zahájení kampaně Pirátů a Starostů náš lídr pro sněmovní volby řekl, jak vrátíme životnímu prostředí budoucnost.

Společně s Radkem Holomčíkem, jedničkou kandidátky v Jihomoravském kraji, má František Elfmark, lídr ve Zlínském kraji, jako hlavní téma ochranu přírody a ekologii.

“Chceme rozumnou efektivní ochranu životního prostředí, nebýt popelnicí Evropy a využít šanci na modernizaci ekonomiky. Podpoříme úspory energií i zdrojů, na odpad se díváme jako na důležitou surovinu. Zajistíme maximální recyklaci a chytré využívání recyklátů i bioodpadu – třeba pro výrobu bioplynu. Máme plán na modernizací naší energetiky, průmyslu i dopravy tak, abychom zmírnili klimatické změny a udrželi konkurenceschopnost a pracovní místa. Pomohou nám k tomu i stovky miliard z evropských investic, které míníme efektivně vynaložit,” řekl na zahájení František Elfmark.

“Chceme vrátit krajině život, vodu i pestrost a zahájit její detoxikaci. Budeme spolupracovat se zemědělci, lesníky a dalšími, kteří se o ni starají. Ke zdravé krajině se nedá probuzerovat, naopak omezíme byrokracii a nesmyslné příkazy. Podpoříme poradenství, výzkum a lokální zpracovatelství, aby maximum snědených potravin pocházelo z ČR,” řekl Radek Holomčík.

Naše programové priority pro životní prostředí najdete ZDE. Jaké konkrétní body tam najdete?

  • Čistší životní prostředí
  • Kvalitní pitná voda pro každého
  • Mírnější vedra ve městech
  • Živější příroda
  • Snížení množství odpadů oběhovým hospodářstvím

Mrkněte na web www.piratiastarostove.cz, kde najdete náš kompletní program a plány, čeho chceme v dalším volebním období dosáhnout.

Co plnění našeho volebního programu přinese právě vám? To zjistíte ve volební aplikaci Program pro Vás.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články