Vratislav Krejčíř: Jsem hrdý na naši práci v Kroměříži!

Vratislav Krejčíř: Jsem hrdý na naši práci v Kroměříži!

Po necelém roce na kroměřížské radnici bych shrnul působení Pirátů jako velmi zdařilé. Jde vidět, že se s naším působením zlepšila nálada na radnici, kterou si pochvalují i samotní úředníci. Je to samozřejmě dobrou atmosférou mezi členy vedení a koalice, kdy se snažíme, aby vše vycházelo ze vzájemné spolupráce, která k tomu všemu napomáhá.

Jsem rád, že se zavedly pravidelné porady i širší pracovních schůzky s vedením radnice a vedoucích odborů. Dále za velký úspěch považuji Hodiny pro veřejnost s vedením města, pracovní setkání napříč koalicí a opozicí nad důležitými projekty ve městě. Musíme ale dále pokračovat na konceptu „Otevřené radnice“, kdy považujeme participaci občanů na směřování města za velmi důležitou.

Právě proto chystáme i nový portál města, který by měl být nachystán na samotný participativní rozpočet a také na velké množství anket a dotazníků, abychom měli informace a zpětnou odezvu přímo od občanů a věděli tak, co všechno si ve městě přejí. V současné době pracuji na novém konceptu parkování ve městě, jednak se jedná o rozšíření parkovacích zón, změnu tarifů a vytvoření nového systému rezidentních karet, včetně možnosti placení platebními kartami. Parkování a doprava v našem městě je velkým problémem, proto chceme změny dělat v několika fázích, kdy chceme následně zahrnout i „chytrá“ řešení.

Vše je potřeba posouvat dopředu a postupně plnit náš program, což se nám daří a jsem rád, že se většina bodů našeho volebního programu dostala do programového prohlášení koalice. Máme za sebou dokončení Workoutového hřiště, rád bych posunul dál i dráhu pro kola nebo skateboardové hřiště. Před několika měsíci se nám podařilo domluvit legální graffiti stěnu, pracujeme na spuštění měření čistoty ovzduší, kdy nám běží testovací čidla ve školkách a chystáme se rozšířit síť čidel i o městské části, kde bude město měřit i další chemické látky. Spolu s koalicí se nám podařilo zařídit i jesle, které citelně ve městě chybí. Jedním z posledních úspěchů je také budoucí výsadba zeleně na polních cestách, která významně podporuje zadržování vody v krajině, ale zároveň zpřístupní krajinu občanům města.

Po volbách se nám podařilo obsadit všechny odborné komise a výbory, kdy třeba v kontrolním výboru máme hned 2 pirátské zástupce, Hanu Ančincovou a Petra Stoklasu, který je současně zastupitelem. Jsme moc rádi, že kontrolní výbor oproti minulým letům pravidelně pracuje a plní tak svou funkci. Přijímáme podněty od vedení města, ale také od samotných občanů.

Hodně věcí by mělo právě vycházet z jednotlivých komisí a výborů, ty se pak dostávat přes Radu města do zastupitelstva. Proto je právě škoda, že ne všechny komise plní svou funkci a mnohdy se sejdou jen párkrát za volební období. To musíme změnit, tak jako mnoho ostatního. Postupně se vše učíme a nabyté zkušenosti využijeme zajisté i v krajském zastupitelstvu, kde doufáme v co nejširší pirátské zastoupení.

Je fajn vidět, že nás ostatní strany již respektují a nemají nás za „mladíky“. Samozřejmě je tu i odvrácená strana, kdy jsme mnohým politickým uskupením trnem v oku. A to jen proto, že plníme program, což se normálně nenosí. Jenže Piráti nepřišli jen slibovat a bořit, ale tvořit.


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články