Nová krajská koalice vyzývá Jiřího Čunka, aby nepodepisoval projekt nové nemocnice

Nová krajská koalice vyzývá Jiřího Čunka, aby nepodepisoval projekt nové nemocnice

V následujících dnech chce podle důvěrných informací aktuální hejtman Jiří Čunek podepsat projekt na výstavbu nové nemocnice, byť si je vědom toho, že nová koalice je proti. Hana Ančincová a celá nová koalice proto důrazně vyzývá Jiřího Čunka, aby své veškeré úsilí a pozornost věnoval řešení koronakrize.

„Důrazně jménem nové koalice vyzývám současného hejtmana, aby respektoval výsledek voleb a přestal řešit novou nemocnici, neboť občané dali jasně najevo, že si ji nepřejí. Hejtman by se měl především věnovat zajištění dostatečného počtu lůžek a zdravotního personálu pro řešení aktuální krize, a ne zkupovat pozemky a podepisovat projekt, když už je předem jasné, že ho za aktuálních podmínek nová koalice nikdy nepodpoří,” apeluje budoucí statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová za Piráty a dodává: „Pro svůj pomník je ochotný udělat evidentně cokoliv. Zlínský kraj má na víc a zaslouží si v této situaci opravdovou péči, neboť patří mezi nejvíce zasažené regiony. Hejtman však namísto řešení této krize, která zasáhla všechny občany řeší své megalomanské projekty.”

Nová koalice apeluje, aby hejtman co nejdříve svolal ustavující zastupitelstvo a řešení nové nemocnice nechal na budoucí koalici. Zlínský kraj v čele se stávajícím hejtmanem Čunkem by měl v této době zásadně finančně přispět na snížení dopadů koronavirove krize. Měl by přijít se systémovými kroky, které kraji pomůžou. Například podporou call center a pracujících studentů, finanční podporou práce mediků, protože nutně potřebujeme podpořit a ocenit kmenové zaměstnance nemocnic, kteří jsou vystaveni extrémnímu riziku a zátěži. Úkolem kraje je zvýšit výkon krizového štábu a tím ulevit v operativě vedeni nemocnic, podpořit mediálně nutná opatření. Toto jsou reálné problémy k okamžitému řešení.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články