Ze Zlína se stává chytré město!

Ze Zlína se stává chytré město!

Za pouhý rok práce na radnici jsme zvládli nastartovat několik nových projektů, se kterými se s vámi musíme podělit. Naše práce je znát a pocítíte ji na svém vlastním pohodlí například při průchodu nebo průjezdu městem. Jak?

Mně osobně se podařilo nastartovat projekt na rozšíření a modernizaci funkcí informačních tabulí při vjezdu do města, které budou poskytovat informace o dostupnosti parkovacích míst v reálném čase, ale i inteligentní dopravní systém. Město se chystá nainstalovat na některá parkoviště v důležitých oblastech chytrá čidla, která umožní v reálném čase sledovat obsazenost míst, což následně také umožní analýzu parkování ve městě. Díky postupnému prolínání inteligentního dopravního systému do Zlína se budeme moci dočkat momentu, kdy systém rozpozná, že skončil hokejový zápas a uvolní průjezdnost od stadionu. Dále se ve Zlíně aplikují dvě sestavy chytrého veřejného osvětlení, které by v budoucnu mohly obsadit celé město. Tyto lampy mají svůj vlastní solární panel a nepotřebují tak napojení na rozvody elektřiny. Občané města se také budou moci setkávat s chytrými koši, jež jsou nabíjeny solárními panely, které nabíjí baterii na stlačování. Lis stlačuje vhozený odpad, čímž dochází ke snížení objemu. Kromě pevné konstrukci koše, který je odolný proti vandalům, je také součástí informační systém, který oznámí až bude koš naplněn. Tento systém umožňuje snížit četnost svozu odpadu minimálně o 80 %! Nově se ve městě také třídí nádoby od použitého oleje. Vylévání olejů do kanalizační sítě je z hlediska ekologie i údržby špatně. Oleje lze zpracovat a používat například v průmyslu, proto doufám, že se tato služba ujme a lidé ji budou využívat.

Mí pirátští kolegové ze zastupitelstva, Zuzana Fišerová a Milan Klajn, se zase zabývají například omezením jednorázových plastů na radnici a na akcích pod záštitou města, považujeme to za nutný a v budoucnu nevyhnutelný celospolečenský krok. Myslíme si, že by město mělo jít občanům příkladem, a proto jsme začali právě u sebe. Dále právě Zuzana Fišerová jedná s Lesy ČR o možnosti vybudování sportoviště pro terénní cyklistiku, mělo by se jednat zejména o stezky určené pro horské kola, tzv singletraily. Součástí celého projektu by mohlo být také skillcentrum včetně pumptracku pro trénování jízdních dovedností.

V současnosti pracujeme na tvorbě nového webu města Zlína, který by měl splňovat parametry 21. století. Občané by měli najít vše od kultury a sportu přes úřednická data a smart aplikace až po hospodaření města na jednom místě. Další rok se pustíme pak do celkové digitalizace.

Kromě velkých projektů myslíme také na každodenní život občanů a zprůchodňujeme chodníky, které jsou zataraseny zbytečnými ploty, kde jsou občané nuceni tyto ploty obcházet přes silnici. Pokud byste měli podnět k řešení různých situací, neváhejte se na nás obrátit! Město by mělo sloužit občanům, nikoliv občané městu.


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články