Lubomír Doležal je od roku 2018 pirátský zastupitel na Stupavě. Stupava je malá víska uprostřed chřibských lesů ležící zhruba mezi Koryčany, Střílky a Buchlovicemi. Obec má 165 stálých obyvatel. U voleb chybělo pouhých 0,16 % a Piráti by v této vesnici získali většinu. Na každém hlasu totiž opravdu záleží. Přečtěte si rozhovor s prvním pirátským zastupitelem na vesnici v kraji!

Luboši, jak ses dostal ke komunální politice u vás v obci?

Můj táta byl zastupitelem celé mé mládí. Vždycky mi říkal, že dřív se na všem dokázali dohodnout, ale to se později změnilo a v roce 2006 už nekandidoval. Sedmičlenné zastupitelstvo v obci jsem navštěvoval pravidelně od roku 2015, kdy jsem byl zvolen starostou zdejšího sboru dobrovolných hasičů. S předchozí starostkou jsme se i přes vzájemnou odtažitost snažili vždy dohodnout tak, aby sbor mohl fungovat a nemuseli jsme nic řešit. To se dařilo do doby, než jsem se dozvěděl, že je stíhána za majetkovou trestnou činnost. Po jejím odsouzení o tomto odmítalo tehdejší zastupitelstvo jednat a já z pozice občana jen přihlížel, jak je v okolí naše obec k smíchu. Tohle byl jeden z impulsů ke kandidatuře v komunálních volbách v roce 2018.

Jaké kulturní vyžití vaše obec nabízí?

Naše obec je proslavena sjezdovkou, avšak majitel této sjezdovky zde nemá trvalý pobyt, a tak většina jeho daní mizí v obci Lískovec u Koryčan. V naší vísce funguje samoobsluha, kterou vede naše místostarostka a zároveň knihovnice. Taky tady máme klub, ten má danou otevírací dobu, do klubu mají vstup jen členové a jejich hosté. V obci jsme měli poštu, ta je zrušena a pro balíky teď musíme do 23 km vzdáleného Uherského Hradiště. Kulturní dům se využívá jen minimálně, pro veřejnost 3-4x do roka. Je v něm umístěno i muzeum sklářství o kterém se kvůli absenci jakékoliv reklamy a poutačů dozví jen málokdo, což je škoda. Chybí zde jakékoliv herní prvky pro děti, dětské hřiště tady není vůbec. Nejvíc kulturních akcí pořádají tradičně hasiči ale je jen otázka času jak dlouho to potrvá, protože nám chybí finance. Obec na kulturu v roce 2020 vyčlenila přesně 0,13 % rozpočtu a to je opravdu směšná částka.

Jsou obchod a spolky v obci podpořeny v činnosti finančními prostředky od obce?

Klub, obchod, sbor hasičů, letos i myslivci a včelaři jsou pravidelnými žadateli o dotace z rozpočtu obce. Vzhledem k tomu, že se snažím nastavit od roku 2019 pravidla pro jejich přidělení, tak nejsem moc vítán ani v obchodě ani v klubu, vadí mi neprůkazné využití obecních peněz. Podpora je nutná, ale ne stávajícím způsobem. Podpora obce směrem k hasičům byla v roce 2019 v třetinové výši proti roku 2018 a to nutně znamená i méně akcí pro veřejnost. Pro tento rok se o peníze ještě žádat nedá, nebylo nic vyhlášeno ani vyvěšeno.

Zajímá lidi u vás na vesnici místní politika?

Na zdejší zastupitelstvo chodí strašně málo občanů, nikoho dění v obci moc nezajímá. Tu a tam se opraví cesta, vymění světla nebo opraví prostranství kolem hřbitova. A to, kolik to stojí, jak se tyto zakázky zadávají nebo proč se vlastně opravují zrovna tyto a ne ty, které jsou už roky zanedbané, zde téměř nikoho bohužel nezajímá. Tedy až na mě a pár kamarádů. Starosta se nyní motá hlavně kolem kostela, kam šlo za poslední roky přes 600.000,- Kč z peněz místních obyvatel. Z toho 250.000,- stála “zpackaná” revitalizace hřbitova a utrácí se dál.

Co tedy řešíte na místním zastupitelstvu?

Na zastupitelstvu se čas od času řeší stížnosti na hluk, velkou zimu na začátku jara, než sníh ztaje, nebo mokré zdi domů v okolí. Chybí nám tady kanalizace. Toto téma je zde však tabu a vždy se odmítne s argumenty, že je kanalizace neřešitelná a obec by se na sto let zadlužila atd. Pokusy o alespoň částečnou nápravu systémem domácích čističek skončily zamítnutím dotace vzhledem k územnímu plánu, kde je v budoucnu naplánovaná čistička odpadních vod ve spodní části obce spadající do katastru Koryčan. Od té doby je ticho a každý starosta se doposud jen snažil věc nechat na to další zastupitelstvo. Tak už to ale bývá, že spolu s nepopulárními rozhodnutími je poté nepopulární i starosta.

Daří se ti prosazovat něco z pirátského programu?

V zastupitelstvu se snažím prosadit stavbu dětského hřiště, vyvolat alespoň debatu o kanalizaci v obci, schválení jednacího řádu, spustit rovný přístup k zaměstnávání lidí obcí, transparentní výběrová řízení, a hlavně důvodové zprávy k chystaným projektům projednávaným na zastupitelstvu. Chci znovu spustit elektronický rozhlas. Bohužel ale tyto i jiné návrhy nejsou na zastupitelstvo puštěny, tyto body většinou zamítnou už z principu, dohoda je těžká, vše se zamítá z pozice silnějšího.

Předpokládám, že s takovým postupem nesouhlasíš. Jak na tebe pak ostatní reagují?

Bohužel spousta věcí se obrací proti mně, jelikož jsem se stal nepohodlným. Ono totiž pokud nepřitakáváte a nesouhlasíte, jste hned za kverulanta a udavače. Jsem taky za toho, který neustále do něčeho mluví, nic se mu nelíbí a do všeho vrtá. Řeči, jež se pak šíří, vás staví do situace, kdy si říkáte, proč to všechno vlastně děláte. Ale to má každý z nás nastavené vnitřně, a já budu vždy prosazovat transparentní rozhodování, informovanost, spravedlivé rozdělování financí a rovné příležitosti. Nechci totiž, aby obec byla k smíchu všude v okolí jako v minulosti a brali nás tady za neschopné. Bohužel s tím je spojena někdy až nenávist místních, která ale pramení hlavně z nepochopení souvislostí a špatných informací. Dokonce o mě někdo roznáší letáky do schránek, což je sice úsměvné ale tak to tady prostě chodí.

A jaké jsou tvé vyhlídky na další dva roky?

Zveřejnění smluv se zhotoviteli. Starosta totiž představí záměr, uvažovanou částku a pak to předloží zastupitelstvu ke schválení, o tom kdo a proč tento záměr realizuje, jak je postavená smlouva, kdo ji vlastně může podepsat, zastupitelstvo nerozhoduje, to už si řídí pan starosta a tomuto předejít a tyto smlouvy zveřejnit bude můj hlavní úkol v tomto roce. Dále budu usilovat o zveřejnění výkazů práce našeho zastupitele a zároveň obecního zaměstnance, který nás všechny stojí minimálně 10% obecního rozpočtu. Do dalších dvou let slibuji, že budu neustále předkládat body k projednání, i když je nebude zastupitelstvo schvalovat. Budu se vrtat v předem neprojednaných záměrech starosty, předem určených částkách na dotace a dalších záležitostech, které mi leží v žaludku. Strach je hlavní příčinou neúspěchu. Mně na budoucnosti lidí v této dědině, prostředí ve kterém žijí záleží a chci aby se tady v budoucno dobře žilo i mým dvěma dětem.