Zlínský kraj bude pomáhat dětem se závažnými poruchami chování a mentálním handicapem

Zlínský kraj bude pomáhat dětem se závažnými poruchami chování a mentálním handicapem

Péči o děti se závažnými poruchami chování a děti s těžkým mentálním handicapem má řešit nově ustanovený Poradní sbor pro sociálně-právní ochranu dětí. Zabývat se bude především podporou dětí se zdravotním postižením a jejich rodin.

„Sešli jsme s kolegy poprvé po volbách, tedy v novém složení, abychom se navzájem seznámili a vyjasnili si, jaká témata aktuálně potřebují podporu ze strany kraje,“ sdělila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová.

„Jednání považuji za velmi přínosné a konstruktivní. Všemi bylo akcentováno, že předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Znovu se sejdeme na konci června, kdy bude hlavním tématem pomoc a podpora dětem se zdravotním postižením,“ uvedla předsedkyně poradního sboru Hana Ančincová, odpovědná za sociální oblast kraje, která schůzi poradního sboru svolala.

„Ve Zlínském kraji chybí kapacita pro umisťování dětí se závažnými poruchami chování. V našem regionu existují dvě zařízení – V Bystřici pod Hostýnem a ve Střílkách - s celkovou kapacitou 48 míst a jsou zcela plná; organizačně spadají pod Ministerstvo školství a obecně je jich nedostatek ve všech krajích. Je tedy před námi úkol, jak tento problém do budoucna řešit. Stejně tak vyvstává otázka, jak pomoci do dospělého života dětem s těžkým mentálním postižením poté, co musí kvůli plnoletosti opustit dětský domov,“ dodala radní Zlínského kraje pro školství Zuzana Fišerová.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články