Práce a sociální věci

V důsledku prudkého rozvoje technologií lze v horizontu 20 let očekávat zánik profesí a razantní změny nejen na trhu práce. Zasadíme se, aby Česko nezaspalo.

Zvyšování mezd a flexibilní trh práce

  • Jednoduchý plán pro vyšší mzdy. Snížíme daně z příjmu, podpoříme průběžné zvyšování státních platů a minimální mzdy.
  • Celoživotní vzdělávání z peněz EU a podpora sociálního podnikání. Ano částečným úvazkům a práci z domova. Ne minimálnímu pojištění u přivýdělku, povinnému plnému úvazku a odpovědnosti firem z práce z domova.
  • Boj s byznysem pracovních agentur na hraně zákona, proti nejisté, špatně placené práci, z níž nelze uživit domácnost.

Solidarita s potřebnými

  • Zjednodušení dávek. Místo příspěvků v hmotné nouzi a podpory v nezaměstnanosti jedna dávka. Důstojný život těm, kdo nemohou pracovat, práce se ale musí vyplatit.
  • Státní podpora rodin s dětmi do jedné plošné dávky bez prokazování příjmu či žádosti o daňové odpočty. Zálohové výživné, pokud druhý rodič neplatí včas.
  • Konec obchodu s chudobou, obecní sociální bydlení místo příspěvku na bydlení.
  • Ne „děcáku“ - děti a mládež mají žít v rodině nebo domácím prostředí. Sociální služby v přirozeném prostředí - místo ústavů terénní a ambulantní péče. Podpora domácí péče a pro pečující rodiny.

Důchodový systém

  • Zaručený minimální důchod, zvýšení důchodů nižších než 75 % minimální mzdy. Vyšší podíl solidární složky důchodů. Valorizace dle indexu životních nákladů důchodců.
  • Současný systém vylepšíme. Stát nabídne víc možností dobrovolného spoření s garancí.

A něco navíc:

  • Docenění sociální práce, srovnání mezd ve zdravotnictví, školství a sociálních službách. Prohloubení mezirezortní spolupráce.
  • Necháme experty zpracovat analýzu jak zvládnout budoucí společenské změny. Variantou je základní příjem v rámci EU.
Navrhni úpravu