Děkujeme všem, kteří někomu ve svém okolí dobrovolně pomáháte. Poslední dva roky ukázaly, jak významnou úlohu představuje nezištné zapojení jednotlivců při zvládání jakékoliv krizové situace, ve které se můžeme společně ocitnout. A je důležité připomenout si to především dnes při příležitosti 35. Mezinárodního dne dobrovolníků.

"Poslední dva roky nám ukázaly, že v mnoha oblastech nelze myslet jen na sebe. Ať už to je doučování dětí, výpomoc s komunálním projektem nebo povídání s osamělým seniorem, pomocné ruce jsou stále potřeba. Jsem přesvědčená, že práce dobrovolníků v kraji hraje důležitou roli pro celou společnost a výstava Dny dobrovolnictví v prostorách krajského úřadu je toho důkazem," říká statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hana Ančincová.

Děkujeme proto každému z vás, kdo pomáhá ve zdravotnických zařízeních, v sociálních službách nebo v neziskových organizacích. Děkujeme každému, kdo chodí darovat krev, krevní plazmu nebo je zapsán v registru dárců kostní dřeně. A v současnosti samozřejmě také všem, kteří přidávají ruku k dílu při minimalizování dopadů koronavirové pandemie. I pro ty nejmenší formy dobrovolnictví nemusíte mít po ruce nic jiného než velké srdce a touhu pomáhat. V neposlední řadě děkujeme také veškerému zdravotnickému personálu, který v nemocnicích svádí vyčerpávající boj s koronavirovou epidemií. Jste hrdinové dnešní doby.

Piráti na dobrovolnictví vznikli a mají ho v krvi. Po celé republice se každoročně zapojujeme nebo organizujeme desítky dobrovolnických projektů. Ukliďme Česko, darování krve, organizování sbírek a přímé hmotné pomoci nebo potravin pro potřebné jsou jen některými z nich.

Přijďte se podívat na výstavu fotografií věnovanou právě dobrovolnictví, kterou se podařilo uspořádat Regionálnímu dobrovolnickému centru Zlínského kraje ve spolupráci se Zlínským krajem. Výstavu je možné shlédnout v sídle Zlínského kraje ve 3. etáži po celý prosinec 2021.