Bc. Hana Ančincová

statutární náměskyně hejtmana

Bc. Hana Ančincová

(*18. srpna 1989, Vimperk)

je statutární náměstkyní hejtmana Zlínského kraje. Ve své gesci má na starosti sociální oblast, neziskový sektor, životní prostředí a zemědělství.

Profesně se zabývá racionalizací a optimalizací finančních procesů a finančním controllingem. Po absolvování studia v oboru Finance a právo si rozšiřuje své vzdělání magisterským studiem na UTB ve Zlíně v oboru Bezpečnostní technologie, systémy a management a také v rámci studia Veřejná správa na Právnické fakultě MUNI. Ve volném čase se věnuje pořádání osvětových činností v rámci životního prostředí a vzhledem ke své profesní specializaci i v oblasti finanční gramotnosti. Za klíčové považuje řešit oblast zdravotnictví s ohledem na transparentní hospodaření nemocnic, stabilní personální politiku a sjednocení informačních systémů. Plánuje se zaměřit také na finanční hospodaření, životní prostředí a neziskový sektor. Jejím cílem je propojení všech segmentů kraje v dobře fungující celek, snižování asymetrie informací mezi krajem a občanem. Chce vybudovat ze Zlínského kraje kraj nové generace.

Jako milovnice přírody se snaží bojovat za její ochranu, aktivně se snaží o zero waste přístup.

Je pyšnou maminkou dvou dětí.

2024-05-18-pirati-zlk-studio-tisk-final--3

Pirátská strana


Lidé

Ing. Jiří Jaroš
Ing. Jiří Jaroš 3. místopředseda krajského sdružení, zastupitel Zlína, krajský radní pro digitalizaci, sport a mládež
Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D.
Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. krajská radní pro oblast kultury a školství, zastupitelka Zlína
Poznejte celý náš tým