Chráněné krajinné oblasti se dočkají podpory od Zlínského kraje

Chráněné krajinné oblasti se dočkají podpory od Zlínského kraje

O naši krajinu a zvláště chráněná území se musíme starat. Víte, že téměř 30 % rozlohy kraje zaujímají chráněná krajinná území, a to hlavně Beskydy a Bílé Karpaty?

Krajští radní schválili finanční příspěvek určený na péči a údržbu zlínských CHKO. Kraj rozdělí až 729 220 korun mezi vlastníky a nájemce 31 pozemků.

"Finance jsou určené na posečení louky včetně odstranění sena, dále na instalaci pachových repelentů proti poškození území a okusu zvěře," sdělila Hana Ančincová, statutární náměstkyně hejtmana zodpovědná za životní prostředí, zemědělství a venkov.

Finanční příspěvky se budou rozdělovat na základě náročnosti a pracnosti údržby území. Zohledněná bude celková rozloha pozemků, použité technologie při likvidaci sena, dřevin či členitost teritorií.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články