Fišerová: Na podporu sebeobrany žáků kraj letos poprvé přispěje 1,5 milionu korun

Fišerová: Na podporu sebeobrany žáků kraj letos poprvé přispěje 1,5 milionu korun

Školy ve Zlínském kraji mohou poprvé pořádat pro své žáky kurzy sebeobrany a kraj jim na to přispěje. Dotační program v daném znění nebyl ještě nikdy v minulosti realizován, jedná se o pilotní verzi a je zaměřen na podporu realizace vzdělávacích kurzů v oblasti sebeobrany a reálné sebeobrany pro žáky 6. – 9. tříd základních škol. Příjem žádostí bude zahájen dne 24. 1. 2022 a uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na 16. 3. 2022.

Dětská sebeobrana pro nás znamená chránit slabší, zvyšovat povědomí dětí o tom, jak se chovat v krizových situacích, a současně jejich zájem o aktivní přístup k pohybu. Kraj bude školám k tomuto účelu poskytovat dotace v celkové výši 1,5 milionu korun, aby se děti mohly naučit základní principy bezpečného chování a získaly schopnost vyhodnotit a správně reagovat na krizové situace.

„Zavádíme tento program jako novinku, protože chceme posílit zdatnost našich dětí a jejich připravenost řešit různé konfliktní situace. Výcvik reálné sebeobrany zdokonaluje fyzickou i psychickou připravenost včas odhalit nebezpečí a ubránit se mu. Účastníci kurzu se seznámí se základními principy bezpečného chování, získají schopnost vyhodnotit a správně vyřešit krizovou situaci a naučí se ovládat praktické prvky fyzické sebeobrany. Pozornost chceme věnovat také psychologické přípravě, práci s emocemi, teorii i nácviku reakcí na kontakt s agresory a manipulativním jednáním, se kterým se mohou děti setkat,” uvedla krajská radní pro školství a kulturu Zuzana Fišerová a dodala: “V průběhu roku bych ráda otevřela debatu o tématech dětí v krizových situacích i na školách formou seminářů pro pedagogy a rodiče.”

O dotace na kurzy sebeobrany žáků 6. - 9. tříd budou moci základní školy ve Zlínském kraji žádat od 24. ledna do 16. března 2022. Informace k tomu, jak o dotace žádat a rozhovor se Zuzanou Fišerovou najdete ZDE.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články