Hana Ančincová: Ministerstvo potvrdilo stanovisko krajského úřadu o zrušení registrace sociálních služeb poskytovatele Hvězda ve Zlíně

Vážení občané, drazí příznivci,

dnes s vámi chci sdílet důležitou zprávu ohledně situace ve Zlínském kraji, která vyžaduje náš maximální soucit a péči. Původně jsem tento příspěvek nechtěla vůbec psát, ale jelikož “děsivé” titulky prodávají a některá vyjádření v médiích by mohla vyvolat paniku, považuji důležité Vás informovat o aktuální situaci. Krajský úřad rozhodl o zrušení registrace sociálních služeb poskytovatele Hvězda ve Zlíně. Důvodem je nedoložení bezdlužnosti při kontrole, která je jednou ze zákonných podmínek pro získání oprávnění poskytování sociálních služeb. Toto rozhodnutí potvrdilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a je plánováno k provedení k 31. prosinci 2023, což znamená, že se nacházíme ve chvíli, kdy stávající klienti potřebují naši podporu více než kdy jindy. Rozhodování o registraci patří do přenesené působnosti úřadu. To znamená, že do toho politická reprezentace nevstupuje.

Pro nás je prioritou zajistit, že žádný klient nezůstane bez pomoci. Aktuálně probíhá takzvané sociální šetření, abychom zjistili, jaký druh péče tito klienti potřebují, a na základě toho budou hledána vhodná náhradní zařízení. Každý klient si zaslouží důstojnou péči a bezpečné místo, kde se může cítit jako doma. Jestli se ptáte na medializované věci ohledně kvality poskytovatované péče, Zlínský kraj není oprávněný v této věci konat. Posuzování kvality péče jde výhradně za Inspekcí Ministerstva práce a sociálních věcí.

Spolupracujeme s obcemi a poskytovateli sociálních služeb ve snaze najít řešení. Chci vám slíbit, že o všechny klienty bude postaráno. Je důležité, abychom projevili naši solidaritu s těmi, kteří se ocitli v této náročné situaci. Rodinní příslušníci a opatrovníci všech klientů budou okamžitě informováni o všech vývojích, a budou mít naši plnou podporu.


Hana Ančincová

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Hana Ančincová pro Magazín21: Lidé velmi často pomáhají druhým, ale sami se bojí říci si o pomoc

Hana Ančincová pro Magazín21: Lidé velmi často pomáhají druhým, ale sami se bojí říci si o pomoc

Pandemie koronaviru a následná hospodářská krize se negativně podepsaly na duševní pohodě a spokojenosti mnoha lidí včetně rodin s dětmi, což se mimo jiné projevuje větším výskytem úzkostí a depresí. Na to, jakou lze v takových případech vyhledat pomoc ve Zlínském kraji, odpovídá v rozhovoru pro Magazín21 statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, která má na starost sociální oblast.

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Pirátky a Piráti ze Zlínského kraje si v pondělí večer zvolili svou kandidátku na hejtmanku pro nadcházející krajské volby v roce 2024. Kandidátku povede zkušená Hana Ančincová, současná statutární náměstkyně hejtmana pro sociální oblast, životní prostředí, zemědělství, venkov a neziskový sektor. Mezi její priority patří nastartovat strategický rozvoj kraje a udělat z něj atraktivní kraj pro všechny generace a příprava kraje na demografický vývoj. Dále chce také pokračovat v masivním rozšiřování terénních služeb a rozvoji sociálně zdravotní oblasti, a v neposlední řadě se věnovat péči o životní prostředí.