Hana Ančincová: Problém plastů není uspokojivě vyřešen. Musíme hledat řešení a spolupracovat i s univerzitami

16. července 2021
Hana Ančincová: Problém plastů není uspokojivě vyřešen. Musíme hledat řešení a spolupracovat i s univerzitami

Otázce třídění plastů zatím stále chybí adekvátní plán. Věděli jste, že více než polovina vytříděných plastů v Česku skončí na skládce? Zlínský kraj a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně spojují síly a hledají řešení.

"Recyklace plastů a jejich zapojení do cirkulární ekonomiky je velké téma dnešní doby. Problém plastů není uspokojivě vyřešen nikde na světě, je tedy zřejmé, že řešení musíme hledat. A s tím by nám univerzita, v rámci dlouhodobé spolupráce, mohla být velmi nápomocná," uvedla Hana Ančincová, statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje zodpovědná za životní prostředí.

Projekt Recyklace plastů – cirkulární strategie bude zkoumat, jak efektivně vyrábět a co nejlépe zpracovat plastové obaly. Nejprve zmapuje současné poznatky o plastových obalech. Následně navrhne nové, recyklovatelné obaly. Finální zjištění projektu budou implementovány v rámci Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016-2025.

"Výstupem bude závěrečná výzkumná zpráva, která bude obsahovat podrobný seznam obalových materiálů, včetně popisu možnosti jejich využití a následné recyklace. Našim cílem je předcházet vzniku odpadů, šířit osvětu a samozřejmě zajistit efektivní recyklaci," dodala Ančincová.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články