Kraj přispěje na nákup notebooků pro učitele

30. června 2021
Kraj přispěje na nákup notebooků pro učitele

Díky iniciativě krajské radní pro školství Zuzaně Fišerové bude nakoupeno téměř 750 nových notebooků pro učitele.

Zlínský kraj na jejich nákup vyčlenil celkem 15 milionů korun.

"Předcházející období distanční výuky ukázalo, že technické vybavení je nutností nejen pro distanční výuku, ale i pro výuku prezenční, která se takto stává efektivnější," uvedla Zuzana Fišerová.

Díky dotacím tak budou pokryty potřeby obnovy informačních a komunikačních technologií v 97 příspěvkových organizacích, které kraj zřizuje.

"Potřeby škol týkající se informačních a komunikačních technologií zjišťujeme pravidelně. Zabýváme se ale také vzděláváním pedagogických pracovníků, rozvíjením digitálních kompetencí pedagogů i žáků nebo prevencí nerovností ve vzdělávání," dodává Fišerová.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články