Mezinárodní den mokřadů: Voda patří do krajiny, ne do nádrží. Chceme živou krajinu!

Mezinárodní den mokřadů: Voda patří do krajiny, ne do nádrží. Chceme živou krajinu!

Namísto umělých vodních nádrží podpoříme díky naší práci v regionech schopnost krajiny přirozenou cestou vázat vodu v naší krajině. Namísto stavby obřích přehrad podporujeme udržení vody pomocí mokřadů, remízků, lužních lesů, slepých ramen, tůní a suchých poldrů. Vytvoříme dostatek nových drobných vodních prvků, které nám do budoucna významně pomohou v boji se suchem. Nechceme, aby naše děti žily na poušti!

Boj se suchem bereme vážně, proto na krajské a komunální úrovni naši zastupitelé prosazují opatření pro ochranu biodiverzity. Ve městech zlepšujeme péči o městskou zeleň, např. se omezují seče, abychom dali prostor rozvoji různých druhů rostlin a hmyzu, vysazujeme solitérní stromy, aleje, podporujeme ochranu mokřadů, využití kompostu a propachtování polí přednostně ekologickým zemědělcům. A nejen v tom chceme pokračovat i na vládní úrovni!

"Dlouhodobě usilujeme o zvýšení schopnosti zadržovat vodu v krajině a odolnosti lesních porostů. Právě mokřady jsou účinným nástrojem v boji proti suchu a pomáhají udržet vodu v krajině. Zlínský kraj proto aktivně podporuje veškerá tato opatření," komentuje Hana Ančincová, zodpovědná za životní prostředí kraje.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Hana Ančincová pro Magazín21: Lidé velmi často pomáhají druhým, ale sami se bojí říci si o pomoc

Hana Ančincová pro Magazín21: Lidé velmi často pomáhají druhým, ale sami se bojí říci si o pomoc

Pandemie koronaviru a následná hospodářská krize se negativně podepsaly na duševní pohodě a spokojenosti mnoha lidí včetně rodin s dětmi, což se mimo jiné projevuje větším výskytem úzkostí a depresí. Na to, jakou lze v takových případech vyhledat pomoc ve Zlínském kraji, odpovídá v rozhovoru pro Magazín21 statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, která má na starost sociální oblast.

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Piráty ve Zlínském kraji povede do krajských voleb náměstkyně hejtmana Hana Ančincová

Pirátky a Piráti ze Zlínského kraje si v pondělí večer zvolili svou kandidátku na hejtmanku pro nadcházející krajské volby v roce 2024. Kandidátku povede zkušená Hana Ančincová, současná statutární náměstkyně hejtmana pro sociální oblast, životní prostředí, zemědělství, venkov a neziskový sektor. Mezi její priority patří nastartovat strategický rozvoj kraje a udělat z něj atraktivní kraj pro všechny generace a příprava kraje na demografický vývoj. Dále chce také pokračovat v masivním rozšiřování terénních služeb a rozvoji sociálně zdravotní oblasti, a v neposlední řadě se věnovat péči o životní prostředí.