Mezinárodní den mokřadů: Voda patří do krajiny, ne do nádrží. Chceme živou krajinu!

Mezinárodní den mokřadů: Voda patří do krajiny, ne do nádrží. Chceme živou krajinu!

Namísto umělých vodních nádrží podpoříme díky naší práci v regionech schopnost krajiny přirozenou cestou vázat vodu v naší krajině. Namísto stavby obřích přehrad podporujeme udržení vody pomocí mokřadů, remízků, lužních lesů, slepých ramen, tůní a suchých poldrů. Vytvoříme dostatek nových drobných vodních prvků, které nám do budoucna významně pomohou v boji se suchem. Nechceme, aby naše děti žily na poušti!

Boj se suchem bereme vážně, proto na krajské a komunální úrovni naši zastupitelé prosazují opatření pro ochranu biodiverzity. Ve městech zlepšujeme péči o městskou zeleň, např. se omezují seče, abychom dali prostor rozvoji různých druhů rostlin a hmyzu, vysazujeme solitérní stromy, aleje, podporujeme ochranu mokřadů, využití kompostu a propachtování polí přednostně ekologickým zemědělcům. A nejen v tom chceme pokračovat i na vládní úrovni!

"Dlouhodobě usilujeme o zvýšení schopnosti zadržovat vodu v krajině a odolnosti lesních porostů. Právě mokřady jsou účinným nástrojem v boji proti suchu a pomáhají udržet vodu v krajině. Zlínský kraj proto aktivně podporuje veškerá tato opatření," komentuje Hana Ančincová, zodpovědná za životní prostředí kraje.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti vybojovali o 8,5 milionu vyšší podporu kraje pro sport a mládež na tento rok!
28.01.2022

Piráti vybojovali o 8,5 milionu vyšší podporu kraje pro sport a mládež na tento rok!

Spousta dětí sportovat přestala a kluby se bohužel potýkají s nedostatkem mládeže po covidu. Nedostatek pohybu je u dětí velkým problémem, kterému se intenzivně věnujeme. Zlínský kraj každoročně finančně podporuje sport, v letošním roce rozdělí v oblasti mládeže a sportu celkovou částku 31,5 milionu korun, což je o 8,5 milionu více, než v roce 2021.