Problém, který se táhne už třetí volební období. Jako kaňka na tváři kraje se jeví prázdný objekt na Velehradě na ulici Salašská. Objekt na Salašské byl dříve využíván jako Ústav sociální péče, následně jako Domov pro osoby se zdravotním postižením. Ood roku 2015 je však bez trvalého využití a za současných podmínek není vhodný pro další poskytování služeb.

V roce 1999 došlo z prostředků státní dotace k dostavění a rekonstrukci budovy (celková výše dotace byla 37 milionů Kč), s udržitelností do roku 2044. Při zřízení krajů převzal službu, tudíž i objekt, kraj od Ústavu sociální péče. Závazek z dotace tedy nevznikl činností kraje a pouze ho zdědil.

"Ze strany Zlínského kraje je objekt pro sociální služby nevyužitelný, protože objekt má značné limity. Objekt je bariérový (na tak velký objekt se zde nachází pouze jeden osobní výtah), a také komplikované majetkoprávní vztahy. Jediné využití, které budova od této doby nalezla, bylo řešení epidemické situace pro poskytování odlehčovací služby (kapacita 24 lůžek, investice cca 1,5 milionu korun). Do budoucna existuje několik teoretických variant dalšího využití - například jiným poskytovatelem sociálních či zdravotních služeb, pokud by s tím souhlasil poskytovatel dotace. Nebo legislativní změna, která by daný problém řešila plošně. Proto jsem si na jednání a obhlídku přizvala poslance Františka Elfmarka, ať se daný problém už příští volební období vyřeší," říká statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast sociálních věcí.
"Jsem rád, že jsem mohl budovu navštívit přímo osobně. Naskytl se mi velmi nemilý pohled na opuštěný objekt. Již v minulosti jsem problematiku objektu na Salašské Velehrad řešil z pozice radního Uherské Hradiště za sociální oblast a zdravotnictví. Bohužel jednání nikam nevedla, dlouhé roky nebyla ze strany příslušného ministerstva vůle věc posunout dál. Zkusím ze své pozice (pokud k tomu dostanu mandát) celou věc posunout dál tak, aby objekt byl maximálně a efektivně využíván. Již nyní stojí dlouhá léta kraj roční údržba nemalé prostředky, což není dlouhodobě udržitelné," doplňuje poslanec a zastupitel Uherského Hradiště František Elfmark.