Zuzana Fišerová: Dořešení uherskohradišťské věznice považuji za dluh naší společnosti vůči všem, kteří zde trpěli

23. června 2021
Zuzana Fišerová: Dořešení uherskohradišťské věznice považuji za dluh naší společnosti vůči všem, kteří zde trpěli

Krajská radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za oblast kultury, jednala s ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřinou Arajmu ve věci rekonstrukce areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti.

Rekonstrukce areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti postupuje podle plánu. Na základě memoranda o obnově z roku 2016 by do areálu měl být přemístěný okresní soud a vybudované nové Muzeum totality. Krajská radní pro kulturu a školství Zuzana Fišerová na schůzi s ředitelkou ÚZSVM Kateřinou Arajmu probrala aktuální stav rekonstrukce a zohledněné požadavky historiků, pro které je důležité, aby při rekonstrukci došlo k minimu úprav v objektu věznice tak, aby zůstala zachována autenticita místa: "S paní ředitelkou jsme detailně projednaly harmonogram rekonstrukce. Kraj nyní pomůže hledat prostory, které poslouží jako bezpečný dočasný depozitář pro uchování historických předmětů, aby nedošlo k jejich poškození během stavby," sdělila Zuzana Fišerová.

"Ačkoliv Zlínský kraj je pouze jednou ze stran memoranda, a zároveň není majitelem budovy ani hlavním investorem Muzea totality, jsem přesvědčena, že by měl být jakýmsi zprostředkovatelem dialogu mezi stranami, kterých je hodně a komunikace je tudíž někdy zdlouhavá a komplikovaná."

“Vnímám to jako dluh vůči všem, kteří v této věznici trpěli a jejichž utrpení mnohdy nebylo potrestáno. Zaslouží si, aby se toto autentické místo dočkalo důstojné opravy bez zbytečných prodlev,” dodává Fišerová. <br />

Projekt obnovy areálu nepočítá se zdržením. Rekonstrukce by tak měla být dokončena v březnu roku 2028. Na setkání sa dohodla i koordinace dalšího společného postupu: "Momentálně probíhá stavebně technický a stavebně historický průzkum, který by měl být dokončen ještě letos. Potom naváže archeologický průzkum a zpracování projektové dokumentace. Na vytvoření expozice Muzea totality má Zlínský kraj zatím vyčleněno 14 milionů korun," uvedla radní.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články