Report: To nejdůležitější z listopadového zastupitelstva Zlínského kraje!

10. listopadu 2021
Report: To nejdůležitější z listopadového zastupitelstva Zlínského kraje!

V pondělí 1. listopadu se konalo 7. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Na pořadu jednání bylo 20 bodů a bod “různé”. Přečtěte si nejdůležitější novinky z kraje!

Finanční pomoc rodinám postiženým výbuchem rodinného domu v Koryčanech

Zastupitelé schválili finanční dar 3 miliony korun na pomoc lidem zasaženým výbuchem rodinného domku v Koryčanech, k němuž došlo 15. září v Koryčanech a při kterém tragicky zemřeli dva dobrovolní hasiči. Zlínský kraj pošle finance do fondu, který zřídila kroměřížská Charita a město Koryčany.

Terénní služby v sociální oblasti

Zastupitelstvo schválilo uvolnění 30 milionů na terénní sociální služby pro seniory a zdravotně postižené na základě návrhu Pirátky a statutární náměstkyně hejtmana Hany Ančincové. Terénní služby jsou poskytovány osobám, které nemají dovednosti a prostředky si pomoci samy a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby přímo ve své domácnosti.

Ančincová, která má oblast sociálních věcí na starost, považuje posílení terénních služeb za naprosto zásadní:

"Praxe ukázala, že je o tyto služby velký zájem a jsem ráda, že kraj jde cestou podpory tohoto typu sociální služby. Je poskytována v přirozeném prostředí klienta, což má velký význam pro klienta samotného i pečující osoby," říká.
"To vše v prostředí, které klient důvěrně zná, kde se cítí bezpečně, ve svém bytě. Terénní pracovníci tak přinášejí klientům nejen potřebnou výpomoc ale i pocit, že neztratili kontakt s celkovým děním ve svém okolí," doplňuje Ančincová.

Finanční dar za mimořádný přístup k ochraně kulturního dědictví pro muže, který objevil poklad s desítkami zlatých mincí

Zastupitelé podpořili návrh radní pro kulturu Zuzany Fišerové poskytnout finanční dar 145 tisíc korun nálezci, který v Hostýnských horách náhodně objevil 74 zlatých dukátů z druhé poloviny 16. století a první poloviny 17. století. Poctivý nálezce předal mince Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Jedná se o jeden z nejcennějších nálezů ve Zlínském kraji za několik posledních dekád.

"Vážíme si hlavně takto čestného přístupu k ochraně kulturního dědictví, kdy nálezce poklad poctivě odevzdal," komentuje Fišerová.
Kontrola ve společnosti DEZA, a.s. Valašské Meziříčí a ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod Radhoštěm v souvislosti s kauzou Bečva

V bodě "různé" informovala statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová o kontrole, kterou ukončil krajský úřad u společností DEZA, a.s Valašské Meziříčí a ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod Radhoštěm v souvislosti s ekologickou havárií na řece Bečvě, k níž došlo na podzim 2020.

"Ze závěrů vyplývá, že od roku 2018 byla zjištěna porušení povinností vyplývající z vodního zákona, například překročení některých limitů závadných látek obsažených ve vypouštěných odpadních vodách, nedodržení počtu povinných laboratorních rozborů a další nedostatky. Kraj uložil provedení náprav," konstatovala Ančincová s tím, že krajský úřad nenahrazuje činnost Policie ČR, ani České inspekce životního prostředí.

Další zasedání zastupitelstva Zlínského kraje proběhne 13.prosince.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články