Finance

Můžeme přilákat investory do našeho kraje, víme, kde začít. Myslíme si, že právě toto je jedna z klíčových rolí kraje, vytvořit dobré podmínky pro bezproblémové podnikání.

Zasadíme se o vyrovnaný rozpočet kraje

Budeme plánovat rozpočet s výhledem na velké krajské investice. Nebráníme se úvěrům, ale jejich využití musí být opodstatněné a důkladně zdůvodněné. Již nyní je jasné, že dojde k výpadkům daňových příjmů v důsledku koronavirové epidemie. Kraj by proto měl dobře rozmýšlet, kam bude své investice směřovat a rovněž by měl část rozpočtu využít ke zlepšení ekonomické situace svých obyvatel.

Investice budeme řešit účelně, ne účelově

Při tvorbě dotačních titulů musí kraj pružně reagovat na aktuální potřebu, dotační tituly musí mít smysl a skutečně pomoci určitému segmentu. Je nutná rovněž zpětná kontrola plnění dotačních titulů a případná úprava před vyhlášením další výzvy. Zajistíme také včasné informování občanů o jednotlivých poskytovaných dotacích, o které mohou zažádat. Zavedeme moderní systémy soutěžení veřejných zakázek, například internetové aukce či rámcové smlouvy.

Zasadíme se o důsledné posuzování efektivity a výhodnosti finančního zajištění investic

Zejména se zaměříme na metriku návratnosti investice nejen finanční, ale i společenskou. Výhodnost nemusí být vyčíslena jen penězi, záleží nám na využití investic kraje také na společenské úrovni. Je potřeba udělat co nejlepší podmínky pro obyvatele našeho kraje. Zároveň budeme pořizovat i produktová srovnání čerpaných úvěrů.

Zadávání zakázek s rozmyslem

Při velkých investicích by mělo platit dvakrát měř a jednou řež. Chceme kontrolovat zadávání zakázek v rámci Zlínského kraje a hledat nejlepší možná řešení v rámci poměru cena/výkon. Navrhujeme provádět například hromadné nákupy kraje, které by velmi usnadnily organizaci, čas i peníze.

Infrastruktura pro moderní ekonomiku

Naší prioritou bude přilákat do Zlínského kraj dávno slibované velké investory, například chceme naplno využít vybudovanou Holešovskou průmyslovou zónu. Vybudujeme infrastrukturu 21. století, což mimo jiné znamená užší provázání podnikatelské, vzdělávací a veřejné sféry.

Budeme podporovat projekty, které mají inovační potenciál

Podpoříme projekty s inovačním potenciálem, které mají využitelnost nejen ve Zlínském kraji. Je potřeba rozvíjet nové projekty zvláště pokud vznikají v našem kraji. Chceme podpořit také inovace ve venkovských oblastech ve spolupráci s INNOGROW – regionální rozvojovou agenturou. Budeme podporovat startup firmy i v odlehlých částech kraje.