Zdravotnictví

Chceme rovnoměrně rozložené zdravotnictví. Zajistíme, aby bylo zdravotnictví stále v dojezdové vzdálenosti stejně tak v Rožnově pod Radhoštěm jako ve Zlíně.

Podpoříme rovnoměrně rozloženou péči v celém kraji

Prosazujeme rovnoměrně rozloženou péči v celém Zlínském kraji, aby pro všechny obyvatele Zlínského kraje bylo zdravotnictví co nejdostupnější. V našem kraji je potřeba zajistit kvalitní, a hlavně dostupnou zdravotní péči, aby občané nemuseli vyjíždět za hranice kraje a zdravotnická péče byla pro ně co nejkomfortnější. Chceme využít projektu „Doktor Taxi“, který pacienta odveze k lékaři a slouží pro běžné převozy do/z/mezi nemocnicemi, kdy není potřeba sanitních vozů, ty tak budou připraveny pro výjezdy k závažným případům.

Zajistíme personální obsazení zdravotnických zařízení

Zasadíme se o dostatek lékařů i sester v krajských nemocnicích a vytvoříme pozitivní podporu dotačními programy k udržení stávajících lékařských pracovníků, podpoříme zaměstnance kvalitním technickým zázemím (např. u záchranných služeb).

Vytvoříme krajský systém dostupnosti zdravotnické péče

Je nutné, aby kraj byl schopen jednoduše a přehledně zajistit informace o dostupnosti zdravotní péče v okolí spoluobčanům. V současnosti neexistuje žádný přehled dostupné péče, tyto informace mohou občané získat pouze u svých zdravotních pojišťoven. Založíme krajský systém ukazující dostupnost zdravotní péče.

Zlepšíme spolupráci mezi poskytovateli zdravotní péče

Chceme iniciovat a více propojit spolupráci mezi zdravotními pojišťovnami a krajem, spolupracovat na vytvoření systému dostupné péče nejen pro pacienty, ale i lékařská zařízení. Budeme koordinovat uzavírání smluv s lékaři.

Nesouhlasíme se současnou koncepcí nemocnic ve Zlínském kraji

Nesouhlasíme s plánem centralizace zdravotnictví v nové Zlínské nemocnici Tomáše Bati. Chceme dostupnou zdravotnickou péči pro všechny občany ve Zlínském kraji. Udržet okresní nemocnice ve starém režimu bereme jako samozřejmost a chceme investovat také do těchto zařízení. Odmítáme centralizaci zdravotnictví ve Zlínském kraji, která počítá s některými odděleními jen na úrovni nové nemocnice ve Zlíně, což by ohrozilo provozuschopnost dalších okresních nemocnic.

Zlepšíme spolupráci mezi poskytovateli zdravotní péče

Chceme iniciovat a více propojit spolupráci mezi zdravotními pojišťovnami a krajem, spolupracovat na vytvoření systému dostupné péče nejen pro pacienty, ale i lékařská zařízení. Budeme koordinovat uzavírání smluv s lékaři.

Sjednocení informačních systémů nemocnic

Každá nemocnice má v současné době různé informační systémy, se kterými pracuje. Navrhujeme sjednocení informačních systémů nemocnic pro zefektivnění komunikace. Sjednocený systém navíc urychlí komunikaci a zjednoduší i správcovské služby s ním spojené. Není potřeba, aby si každá nemocnice platila svůj informační systém, který s jinou nemocnicí neumí spolupracovat. Jeden systém tento problém vyřeší.

Uvedeme do provozu leteckou záchrannou službu a noční zubní pohotovost

V rámci Zlínského kraje chybí stanice letecké záchranné služby a také noční zubní pohotovost. My tyto oddělení zřídíme, aby byla zdravotnická péče v našem kraji připravena i pro ty nejzávažnější případy, které je potřeba co nejrychleji vyřešit. V našem zájmu je mít plnohodnotnou zdravotnickou péči v kraji.

Spolupráce s UTB nebo studenty zdravotnických oborů

Podpoříme větší zapojení studentů Univerzity Tomáše Bati, především oborů, které se týkají zdravotnictví. Chceme navázat užší spolupráci mezi studenty zdravotnických oborů středních škol či studentů Univerzity Tomáše Bati, kteří by získali praxi a zdokonalili své schopnosti přímo ve zlínské nemocnici.