Sociální věci

Zlínský kraj potřebuje péči, nejen zdravotnickou ale tako sociální. Podpoříme lepší rozzložení sociální péče, víme jak na to.

Navýšíme kapacitu domovů se zvláštním režimem a pobytových zařízeních pro seniory

Chceme zajistit domovy se zvláštním režimem minimálně v každém okresním městě. Těchto domovů je bohužel velký nedostatek a snažíme se tak vyřešit současný problém, který je velmi alarmující. Taktéž chceme zvýšit kapacitu domovů pro seniory. O tento typ domovů je v dnešní době enormní zájem, jelikož populace stárne.

Zajistíme důstojné stáří občanů z pohodlí domova

Budeme podporovat terénní pečovatelské služby a pěstounství tak, aby všichni lidé měli možnost žít v domácím prostředí, ať už se jedná o seniory, lidi s hendikepem nebo ohrožené děti. Domov se nedá nahradit.

Vytvoříme dobré podmínky k dostupnému bydlení

Jsme si vědomi, že dostupné bydlení je v dnešní době velkým tématem. Podporujeme koncepčnost při vytváření přístupu k bydlení – podpora obcí v koncepčním řešení tématu dostupného či sociálního bydlení. Bydlení je základ a my to víme.

Inovativní sociální politika

Sociální politika musí být uzpůsobena především podle potřeb občanů. V dnešní moderní době je potřeba i sociální politiku účinně inovovat. Budeme podporovat inovativní služby, přístupy a formy spolupráce. Chceme pomáhat chytře, účelně a na míru potřebám lidí.

Zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách

Chceme, aby v sociálních službách pracovali profesionálové. Pro jejich udržení v oboru je proto nutné zajistit financování těchto služeb s výhledem alespoň na tři následující roky. Profesionální a odborná pomoc není charita. Je potřeba tyto pracovníky motivovat odpovídající odměnou.

Podpoříme úspěšné projekty

Budeme podporovat úspěšné projekty v rámci sociálních věcí, které jsou již realizovány. Nechceme zavádět pouze nové systémy. Úspěch v sociální oblast je běh na dlouhou trať. Je proto potřeba navázat na práci, která je již v plném proudu a občané jsou s ní spokojeni.

Podpoříme pomoc v rámci místních komunit

Ačkoliv si občas můžeme myslet, že jsme na všechno v dnešní zrychlené době sami. Pomoc je nečekaně blízko. Pomoc může rychle zajistit soused, škola, praktický lékař nebo úředník na obci. Budeme podporovat systémy pomoci v rámci místních komunit.

Včasná a odborná pomoc za spolupráce odborníků

Sociální problémy neřeší jen “sociálka”. Problémy na sebe často nabalují další problémy. Aby se dostalo pomoci včas, je nutná spolupráce všech aktérů, kteří pomoc nabízejí, ať už z resortu školství, zdravotnictví, spravedlnosti nebo sociálních věcí. Včasné zjištění problému je prvním krokem k řešení.