Aktuality "otrokovice"

Otevření nové sportovní haly v Otrokovicích

Otevření nové sportovní haly v Otrokovicích

9.2.2021 jsme společně slavnostně otevřeli nově zrekonstruovanou sportovní halu Střední průmyslové školy Otrokovice. Celkové náklady byly 67,5 milionu korun, téměř polovinu nákladů šly z dotace MŠMT (31,7 milionu korun), přičemž kromě samotné tělocvičny bylo vybudováno i 77 parkovacích míst před halou. Rekonstrukce trvala rekordně krátkých 9 měsíců.

Jak se daří otrokovickým Pirátům?

Jak se daří otrokovickým Pirátům?

V Otrokovicích jsme ve volbách díky vám uspěli a můžeme se podílet na chodu města. Máme tak jedinečnou příležitost plnit náš program, a to se zatím daří. V rámci podpory mládežnického sportu se jako členové Občanů OE s podporou Pirátů pravidelně a aktivně účastníme všech setkání Komise mládeže a sportu, kde máme jeden z nejdůležitějších úkolů v podobě kontroly přípravy Plánu rozvoje sportu pro město Otrokovice. Práce na něm probíhá již téměř rok a v dalších měsících očekáváme jeho dokončení a představení veřejnosti. Cílem by měla být optimalizace provozu sportovišť ve městě po stránce návštěvnosti i financování.

Další štítky