Aktuality "vodni-zakon"

Zlínský a Olomoucký kraj připomínkují novelu vodního zákona

Zlínský a Olomoucký kraj připomínkují novelu vodního zákona

V úterý 27. dubna proběhla koordinační schůzka mezi příslušnými vedoucími oddělení vodního hospodářství Zlínského a Olomouckého kraje, a rovněž statutární náměstkyní hejtmana Zlínského kraje Hanou Ančincovou a radním Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí Martinem Šmídou na téma chystané novely vodního zákona a probíhajícímu připomínkovému řízení k této novele.

Další štítky