Aktuality "becva"

František Elfmark: Jak předejít další Bečvě? Za vyšetřovací komisi navrhujeme upravit legislativu, vypracovat seznam výústí a stanovit jasné postupy

František Elfmark: Jak předejít další Bečvě? Za vyšetřovací komisi navrhujeme upravit legislativu, vypracovat seznam výústí a stanovit jasné postupy

Přesně rok od katastrofické ekologické havárie na řece Bečvě jsme zveřejnili závěrečnou zprávu vyšetřovací komise ke způsobu řešení úniku chemických látek, závažného poškození životního prostředí a úhynu 40 tun ryb. Komise nesuplovala práci policie a nehledala viníka – chtěli jsme zjistit, co se dělo bezprostředně po havárii a kde došlo k pochybením a nedostatkům při zjišťování příčin a nápravě série havárií.

Verdikt Vyšetřovací komise k havárii na řece Bečvě bude známý už do konce září

Verdikt Vyšetřovací komise k havárii na řece Bečvě bude známý už do konce září

Dnes se opět sešla sněmovní Vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě, které je členem i lídr kandidátky František Elfmark a krajská dvojka Petr Gazdík. Od otravy ekosystému uplynul téměř rok, ale viník stále není známý. Finální závěr Komise by měl však padnout už do konce září.

Zlínský a Olomoucký kraj připomínkují novelu vodního zákona

Zlínský a Olomoucký kraj připomínkují novelu vodního zákona

V úterý 27. dubna proběhla koordinační schůzka mezi příslušnými vedoucími oddělení vodního hospodářství Zlínského a Olomouckého kraje, a rovněž statutární náměstkyní hejtmana Zlínského kraje Hanou Ančincovou a radním Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí Martinem Šmídou na téma chystané novely vodního zákona a probíhajícímu připomínkovému řízení k této novele.

Další štítky