Aktuality "jiri-knotek"

Jiří Knotek: Podporujme letní kina a dobrovolná divadla!

Jiří Knotek: Podporujme letní kina a dobrovolná divadla!

Dnešní divadelní spolky a kočovná kina, která se mimochodem těší velkému ohlasu, se potýkají s určitým problémem. Jejich existenci a fungování vůbec ohrožuje ten fakt, že musí platit za autorská práva nemalé částky. Což z logiky věci není nic, co chceme tvůrcům snímků, anebo divadelních her vyčítat. Práva na takové promítání, které je často pouze na jeden den může vyjít i na 10 000 korun. Návratnost takovéto investice je často naprosto nemožná, a proto jsou spolky, které se kočovným promítáním zabývají, neziskovými organizacemi, které jsou závislé na dobrovolné podpoře. Například tyto licence nakupují třeba obce, ve kterých se bude promítání odehrávat. Našim cílem je, vytvořit dotační program, který by pomáhal s nákupem licencí. Mimo to, že by ušetřila určité výdaje obec, která často musí tyto licence dotovat, dopomůžeme tímto gestem také k výraznému snížení ceny vstupného za tato představení.

Další štítky