Aktuality "radnice"

Jiří Jaroš: Město má sloužit občanům, ne občané městu. Ve Zlíně se nám to daří

Jiří Jaroš: Město má sloužit občanům, ne občané městu. Ve Zlíně se nám to daří

Pro zastupitelský post se snažíme odvádět maximum, nejen já, ale všichni Piráti ve Zlíně. Z mé profese spojené s IT se snažím zaměřit se především na chytré technologie, které jsou možné převést na městské využití. Jedním z nich je například Mobilní rozhlas, který se povedl prosadit, za což jsem velmi rád. Mobilní rozhlas pěkně zkombinuje přehlednost ve městě pro občany, je to spojení dvou pirátských hodnot, digitalizace a transparentnosti. Jedná se o mobilní aplikaci, která občany informuje o stavu ovzduší, blokovém čištění, různých dopravních uzavírkách nebo hrozících nebezpečích. Navazuje do jisté míry na ten starší rozhlas, jen ho máme v mobilu. Oproti klasickému rozhlasu je díky mobilu velkou výhodou, že občané mohou pomocí aplikace hlásit černé skládky, poškozený veřejný majetek a další věci se kterými nejsou spokojeni.

Kroměříž finančně pomůže podnikatelům. Zažádat o pomoc budou moci jednoduše přes internet.

Kroměříž finančně pomůže podnikatelům. Zažádat o pomoc budou moci jednoduše přes internet.

S ohledem na aktuální krizovou situaci vyvolanou šířením koronaviru SARS-CoV-2 Rada města Kroměříže připravila řešení pro podporu malých a středních podnikatelů. Město alokovalo celkovou částku ve výši 3 miliónů korun. Zasažení podnikatelé budou moci o tuto podporu žádat z pohodlí domova přes internet.

V Hradišti i z opozice dokážeme plnit náš program

V Hradišti i z opozice dokážeme plnit náš program

V Uherském Hradišti jsme sice v zastupitelstvu skončili v opozičních lavicích, ale myslím, že spoustu věcí dokážeme i tak změnit. Jsem členem finančního výboru a majetkové komise města, kde se mi daří prosazovat náš program, ale v první řadě pracovat pro občany. V majetkové komisi jsem podpořil projekt elektronických dražeb majetku města, který přispěl k větší transparentnosti. Také jsem na posledním zastupitelstvu pomohl prosadit indexaci audio záznamů ze zastupitelstva tak, aby pro občany byly jednotlivé body lehce nalezitelné a občan se nemusel proklikávat několika hodinovým záznamem.

Rok v zastupitelstvu ve Valašském Meziříčí

Rok v zastupitelstvu ve Valašském Meziříčí

Ve Valašském Meziříčí jsme skončili s jedním mandátem v opozici, však naše práce nesměřuje pouze tam. Hned v prvních měsících se mi podařilo navzdory vládnoucí koalici prosadit, aby všechny zvolené strany mohly obsadit své zástupce do všech komisí, výborů a osadních výborů. Bylo nepochopitelné, že by některým zvoleným stranám měl být zamítnut přístup k různým informacím.

Vratislav Krejčíř: Jsem hrdý na naši práci v Kroměříži!

Vratislav Krejčíř: Jsem hrdý na naši práci v Kroměříži!

Po necelém roce na kroměřížské radnici bych shrnul působení Pirátů jako velmi zdařilé. Jde vidět, že se s naším působením zlepšila nálada na radnici, kterou si pochvalují i samotní úředníci. Je to samozřejmě dobrou atmosférou mezi členy vedení a koalice, kdy se snažíme, aby vše vycházelo ze vzájemné spolupráce, která k tomu všemu napomáhá.

Napajedla nejdou cestou otevřenosti, snažíme se to změnit

Napajedla nejdou cestou otevřenosti, snažíme se to změnit

Od loňských komunálních voleb uběhl jenom rok a je i přesto o čem mluvit! Hned na začátku volebního období jsme navrhli zřízení transparentního účtu a rozklikávacího rozpočtu města v souladu s naším programem. Kromě návrhu na zřízení biokoridorů jsme se také postavili proti kácení stromů v areálu hřebčína, kde jsme spolu s naším poslancem Františkem Elfmarkem podali podnět na Českou inspekci životního prostředí. Kromě toho, že vykácené stromy se staly součástí zapeklitého kruhu okolo navrhované změny územního plánu na plochu pro hromadné bydlení týkající se zániku pastvin historického hřebčína, kácení stromů neproběhlo v pořádku.

Rok v zastupitelstvu Rožnova očima Pirátské opozice

Rok v zastupitelstvu Rožnova očima Pirátské opozice

Rok v Zastupitelstvu Rožnov pod Radhoštěm mi rychle uplynul, a tak je čas si ho trochu připomenout. Od prvního dne ve funkci se ke mně spustil proud nových informací a problémů, který dodnes neutichá. To si u mě vynutilo velkou potřebu se vzdělávat, ptát se, ověřovat informace a jezdit na školení. Mnoho informací z města často nebylo jednoduše ihned dostupných, proto jsem navrhl na zastupitelstvu automatické sdílení materiálů z jednání Rady města na sdílený disk, což nakonec přijala Rada města sama na svém zasedání. Hodně času taky trávím komunikací s občany buď pomocí mailů nebo i setkáváním se na ulicích.

Další štítky