Aktuality "pavel-beznoska"

Jak se daří otrokovickým Pirátům?

Jak se daří otrokovickým Pirátům?

V Otrokovicích jsme ve volbách díky vám uspěli a můžeme se podílet na chodu města. Máme tak jedinečnou příležitost plnit náš program, a to se zatím daří. V rámci podpory mládežnického sportu se jako členové Občanů OE s podporou Pirátů pravidelně a aktivně účastníme všech setkání Komise mládeže a sportu, kde máme jeden z nejdůležitějších úkolů v podobě kontroly přípravy Plánu rozvoje sportu pro město Otrokovice. Práce na něm probíhá již téměř rok a v dalších měsících očekáváme jeho dokončení a představení veřejnosti. Cílem by měla být optimalizace provozu sportovišť ve městě po stránce návštěvnosti i financování.

Další štítky